WAT MOET DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES ZIJN?

De Orde is er voor de advocatuur, maar moet ook oog hebben voor wat leeft in de maatschappij. Die taak haalt zij uit het Gerechtelijk wetboek.

De Orde moet er zijn voor elke advocaat en elk advocatenkantoor, weze het klein, middelgroot, groot, werkzaam op een thuismarkt of op Europees of internationaal niveau en voor elke balie (zoals ze nu bestaat en zoals ze zullen evolueren in een niet al te verre toekomst).

De Orde moet de beroepsbelangen van de advocaten verdedigen en hen hiervoor vertegenwoordigen bijvoorbeeld ten overstaan van de overheid en andere organisaties (denken we bijvoorbeeld aan het Instituut van de Bedrijfsjuristen).

M.i. moet de Orde er dus prioritair voor zorgen dat zij voorwaarden creëert en in stand houdt voor een kwaliteitsvolle, leefbare advocatuur. Advocaten moeten ook morgen en overmorgen nog hun beroep kunnen uitoefenen.

Een goede positionering van ons beroep en een goede visibiliteit en goede reputatie van de advocatuur is dus cruciaal. Enkel in zo’n klimaat kan de Orde ook ten volle haar maatschappelijke rol als actor van justitie en waakhond van de rechtstaat waarmaken en de belangen van de rechtzoekende beschermen. Ik belicht hieronder aspecten en actieterreinen van de OVB die aan het voorgaande werden afgetoetst.

Advertentie