PERMANENTE VORMING

Een aanbod creëren en het coördineren van een permanente opleiding niet alleen kennis­inhoudelijk en op het vlak van de juridische actualiteit, maar ook op het gebied van organisatie en administratie van het kantoor, compliance (witwas- derdengelden), gedragsnormen, marketing en communicatie.

Misschien moeten we ook meer feedback en inzicht geven aan advocaten, door onderlinge ervaringen uit te wisselen (wat men met met een Engelse term peer reviews noemt).

Zowel bij de beroepsopleiding als de permanente opleiding moet er aandacht zijn voor actuele ontwikkelingen en noden als daar zijn specialisatie, diversiteit, internationalisering, digitalisering.

De Orde dient zich volgens mij vrij terughoudend op te stellen met het ‘labelen’ van kwaliteit, want hoe controleer je immers kwaliteit? De Orde dient wel verder te werken aan het project kwaliteitszorg door bvb een instrument ter beschikking te stellen voor kwaliteitsmeting.

Advertentie