OVER DE ADVOCATUUR COMMUNICEREN EN HET IMAGO VAN HET BEROEP BEVORDEREN

Advocaten staan soms (nog al te vaak –­­ zeggen velen onder ons –­­) in een slecht daglicht. Nochtans werkt het merendeel van de advocaten hard en goed. De advocaat is voor velen echter nog altijd onbekend dus onbemind. Elke advocaat beïnvloedt het imago van de individuele advocaat en van de beroepsgroep in zijn geheel door zijn manier van werken. Werken aan het imago van ons beroep en de advocatuur op de kaart zetten en houden, is een langetermijnpolitiek. Dit vergt een doordachte communicatiepolitiek en een uitstekende kwaliteit van onze dienstverlening.

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein:

De Orde moet instaan voor heldere, toegankelijke informatie over wat een advocaat allemaal doet, via verschillende communicatiekanalen (digitaal, perscontacten, PR- en publiciteitsacties). De bedoeling is op die wijze marktaandeel te behouden en nieuwe mogelijkheden te benadrukken. Een goede samenwerking met de media is hierbij cruciaal.

Accuraat inspelen op de (juridische relevante) actualiteit is meer dan ooit noodzakelijk. Denken we maar aan de informatie in verband met de rechtsbijstandverzekering.

De OVB moet ook aan de slag gaan met de resultaten, analyses en aanbevelingen van de recent opgerichte ombudsdienst Ligeca (ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur).

De hervorming van het balielandschap zal de pers zeker niet ontgaan. De OVB wil de communicatieverantwoordelijken van de balies voorbereiden en ondersteunen in hun contacten met die pers. Dit kan uiteraard ook voor andere onderwerpen.

Advertentie