OVB IN DE WERELD

De OVB moet een belangrijke rol blijven vervullen zowel regionaal als (inter)nationaal.

Vele beslissingen die de advocatuur aanbelangen, worden genomen op Europees en mondiaal vlak. Via de CCBE, IBA, ABA, FEB moet de OVB (als vertegenwoordiging van alle Vlaamse balies en Brussel NL) haar invloed aanwenden en wegen op de besluitvorming, via een vaste vertegenwoordiging. ‘Onze advocaten’ die deel uitmaken van de Belgische delegatie van de CCBE kunnen in de CCBE een belangrijke rol vervullen en moeten kunnen rekenen op steun en medewerking van de OVB. Structureel overleg is noodzakelijk (bijvoorbeeld maandelijkse of tweemaandelijkse vergadering met voorzitter OVB desgevallend bestuurder(s)).

Advertentie