Nieuwsbrief Balie Brussel / 19 januari 2016

Voorwoord Stafhouder Kathleen Vercraeye

Geachte confraters,

Verleden week was er heel wat te doen over de deontologie van de advocaat, naar aanleiding van de persheisa rond een bekende strafpleiter en een gezochte terreurverdachte. Grote verwondering bij de media over het feit dat de bekende strafpleiter en het Parket-Generaal terecht nu eens niet communiceerden met de media.

Advocaten en media, het zal altijd een haat – liefde verhouding zijn. Het reglement advocaat en media is duidelijk over wat kan en mag en niet mag in de contacten met de media. De reglementen hierover, onder en boven de taalgrens, zijn wat de grote principes betreft gelijklopend. Ook in contacten met de media gelden de principes van het beroepsgeheim en de vertrouwelijkheid van de relatie advocaat – client. Sommige confraters hebben hun loslippigheid over hun contacten met potentiële, huidige en gewezen cliënten, bekocht met een sanctie van de Tuchtraad. [1]

Wat een journalist kan en mag doen, daar heeft een Stafhouder niet over te oordelen. Journalisten hebben hun eigen deontologie en hun eigen waakhonden. Wij kunnen wél uitleggen wat ónze beroepsregels zijn en over de toepassing ervan waken.

Een tweede staaltje van problematische berichtgeving in dezelfde sfeer van terreurpreventie en -bestrijding ging over een bekende medeburger en een advocaat van een geradicaliseerde jongere, die beiden werden opgepakt. De pers had m.i. beter meer nadruk gelegd op het vermoeden van onschuld in plaats van name and shame. De Orde van Vlaamse Balies kan misschien op de nieuwjaarsreceptie van volgende week de broodzakken terug boven halen met daarop de rechten van verdachten. 10 jaar na datum is die boodschap nog actueel.

Met confraternele groeten,

Uw Stafhouder,
Kathleen Vercraeye

[1] zie de commentaren op het reglement media in o.a. Advocatuur, Regels en Deontologie door Jo Stevens, voormalig Stafhouder van de Balie te Antwerpen en voormalig Voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies en een bescheidener bijdrage van uw Stafhouder in Deontologie, Juridische beroepen, Advocatuur, Duiding 2015.

Advertentie