Nieuwsbrief Balie Brussel / 1 december 2015

Voorwoord Stafhouder Kathleen Vercraeye

Geachte confraters,

U zal het mij niet kwalijk willen nemen dat ik nog een vervolg brei aan de nasleep van de terreuraanslagen in Parijs. We hebben hier in het Gerechtsgebouw en u in uw kantoor aan de lijve ondervonden wat terreurdreigingsniveau 4 doet met Justitie.

Justitie was quasi “gesloten”. En dat in een hoofdstad van Vlaanderen, België, Europa.

De meeste bijgebouwen van het Justitiepaleis waren gesloten omdat er geen toegangscontrole en bewaking door politie en/of veiligheidsdiensten van die gebouwen gebeurt. De meeste zittingen van de Familierechtbank, de Rechtbank van Koophandel, de Arbeidsrechtbank, de Politierechtbank en de permanenties van het Bureau voor Juridische bijstand gingen dus niet door. Voor hoogdringende zaken werden ad hoc oplossingen gezocht, bijvoorbeeld zittingen in de zaal van de Raad van de Orde.

De openingsconferentie van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel werd noodgedwongen uitgesteld naar 4 maart 2016. Dit zal ongetwijfeld een moment zijn waar ook andere aspecten aan bod zullen komen van wat terreurdreiging doet met Justitie (bijvoorbeeld op wetgevend vlak of met de scheiding der machten).

De Korpsoversten en Stafhouders drongen aan bij de Minister van Justitie op onmiddellijke en voldoende bewaking van al de gerechtsgebouwen op en rond het Poelaertplein. Ook nu het dreigingsniveau gedaald is, blijft dat verzoek actueel. Een veilige toegang tot de rechter blijft een minimumvereiste, want niet alle conflicten los je op met arbitrage, bemiddeling of een elektronische onlineprocedure.

Met confraternele groeten,

Uw Stafhouder,
Kathleen Vercraeye

Advertentie