MET WELKE MIDDELEN?

De werking van de OVB wordt gefinancierd met bijdragen. Alle advocaten zijn immers lid van de Orde, via hun balie. Alle advocaten financieren deze Orde ook via hun jaarlijkse financiële bijdrage. Het opstellen van de begroting is geen sinecure, en gebeurt op basis van een analyse van doelstellingen, realisaties en noden. M.i. verdient het aanbeveling een meerjarenbegroting te overwegen. Dit langetermijndenken moet uiteraard getoetst worden aan een jaarlijkse verantwoording en evaluatie.

De vraag stelt zich hoe we de nood aan professionalisering en een kwalitatief hoge dienstverlening zullen financieren. Deze toegekende middelen moeten transparant beheerd en op verantwoorde wijze gebruikt worden. Er dient zorgvuldig mee omgegaan te worden want dit zijn de bijdragen van elke advocaat. (voorlopig is dit voor iedere advocaat dezelfde bijdrage). De solidariteit tussen alle advocaten is wat mij betreft essentieel maar daar er dient behoedzaam mee omgesprongen te worden.

Dezelfde principes gelden voor de CVBA DIPLAD. In de beheersovereenkomst tussen OVB en DIPLAD moet dit weerspiegeld worden.

Advertentie