MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE OVB

Als alle voorgaande doelstellingen benaarstigd en verwezenlijkt worden kan de OVB ook optimaal haar maatschappelijke rol vervullen (als actor van justitie die ijvert voor toegang tot het recht) en kan ze daarvoor ook draagvlak vinden bij haar leden. Hieronder enige (niet limitatieve voorbeelden):

• Rechtsbijstand voor minvermogenden

Een gezonde financiering is noodzakelijk. Zowel voor de advocaat zelf als voor de rechtzoekende. Kwaliteit heeft een prijs. Het gevaar bestaat dat bij gebrek aan gezonde financiering van de rechtsbijstand voor mindervermogenden, advocaten de rechtsbijstand voor minvermogenden niet meer zullen uitvoeren (zowel advocaat-stagiairs als tableauadvocaten).

• Toegang tot het recht voor de middenklasse

Weten we hoeveel particulieren zich voortaan zelf verdedigen voor de rechtbank (bv in politiezaken en voor de vrederechter). Nochtans zullen magistraten het met mij eens zijn, (althans een magistraat die naam waardig) dat een onderneming of een particulier erbij gebaat is om een goede advocaat onder de arm te nemen. En gelooft u maar niet dat de alternatieven voor een proces – hoe lovenswaardig ook – altijd zaligmakend zijn of minder duur. En neen, ik pleit als remedie zeker niet voor een zoveelste verhoging van de inkomensgrenzen om aldus nog meer mensen van gratis rechtsbijstand te laten genieten. Want dan maak je van gratis kwaliteitsvolle juridische bijstand voor minvermogenden een farce. Want de overheid heeft daar meer dan waarschijnlijk, noch in België, noch in Europa, noch over de oceaan de financiële middelen voor over en ik geloof niet in goede bijstand voor een habbekrats.

Ik geloof persoonlijk wél dat een breed gepromote, rechtsbijstandsverzekering, (gekoppeld aan een fiscale aftrekbaarheid), een deel van de oplossing kan zijn voor juridische dienstverlening door advocaten aan particulieren. Op voorwaarde dat die verzekering een ernstige dekking biedt voor de meest voorkomende geschillen én er van bij het begin van het conflict plaats is voor de advocaat, die door de verzekerde vrij kan gekozen worden, niet alleen om te pleiten maar ook voor advies, bemiddelen of arbitrage. Het blijft essentieel dat voor kwalitatieve diensten behoorlijke erelonen betaald worden. Richting Duitsland kijken voor die formule, met goede erelonen voor de diensten, kan waarschijnlijk geen kwaad.

• Project rond internering

De OVB heeft zowel adviezen en standpunten t.a.v wetgeving op dat vlak geformuleerd en communiceert op geregelde tijdstippen rond dit thema (Gent, bijvoorbeeld n.a.v. opening tentoonstelling Dr Guislainmuseum; persprijs OVB 2016)

• Eerbied voor de rechtstaat en voor de democratie blijven opeisen

De OVB klaagt schendingen van mensenrechten in het algemeen en in het bijzonder van advocaten aan.

Advertentie