HET FACILITEREN VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN

In overleg met DIPLAD zorgt de Orde ervoor dat zij de vinger aan de pols houdt van noodzakelijke ontwikkelingen. Zij faciliteert de digitale vaardigheden van advocaten o.a. door opleidingen. De meesten onder ons zijn geen ‘digital natives’. Het DPA (digitaal platform advocatuur) moet betrouwbaar zijn, stabiel, efficiënt én gebruiksvriendelijk.

Enkele voorbeelden van concrete actiepunten op dat terrein:

Voor advocaten is informatie cruciaal. Data-analyseplatforms en artificial intelligence kunnen nuttig zijn voor de advocatenpraktijk. Het brengt echter ook nieuwe vragen met zich mee naar onder andere privacy (wie is eigenaar van de data, hoe goed is de eigenaar van de data beschermd), veiligheid en integriteit (hoe gaan we om met die data).

De OVB zou bv bestaande softwarepakketten kunnen laten analyseren, of nagaan hoe we data-analyseplatforms en artificiële intelligentiemogelijkheden voor de advocatuur kunnen inzetten en de advocaten terzake begeleiden. We moeten er in ieder geval voor zorgen dat de advocatuur niet volledig afhankelijk wordt van bepaalde leveranciers.

Of we zo ver moeten gaan als de ‘find a laywer’ site in USA waar je heel veel advocaten op terugvindt in alle materies maar ook met de peer reviews én de klantenreviews – een Tripadvisor voor advocaten – gaat m.i. te ver, maar het is een interessante denkpiste.

Advertentie