EEN PRAKTISCHE BEROEPSOPLEIDING

Volgens de meest recent berichten zal de grondig hervormde beroepsopleiding, waarvan de contouren getekend werden door de Algemene Vergadering van de OVB in het najaar 2014, niet voor morgen zijn, door een aantal externe factoren. Dit vergt een aanpassing van het hervormingsplan. De hervormingen moeten idealiter parallel lopen met de hervorming van de beroepsopleiding bij de AVOCATS.BE.

Een structureel overleg met de stagiairs en stagemeesters kan het reflectieproces daarover bevorderen en bijdragen tot een efficiëntere stagebeleving.

De opleiding van toekomstige advocaten, van stagiairs, moet aanvullend zijn op de universiteitsopleiding en aansluitend op zijn of haar praktijk. Kortom, die opleiding moet oog hebben voor de ontwikkelingen waarmee beginnende advocaten rekening mee moeten houden en die zij gedurende heel hun carrière als advocaat kunnen gebruiken en nodig hebben (advocatuurlijke vaardigheden/ beroepsattitudes/ ethiek/deontologie/ stressbestendigheid).

Advertentie