Categorie archief: Jonge advocaten

Jonge advocaten

Onze Orde is een jonge en dynamische Orde. Dat is onze sterkte. We moeten de jonge advocaten betrekken bij de werking van de Orde en een gepast kader bieden voor de toegang tot het beroep en het uitbouwen van hun carrière. Docenten in de stageschool die zowel inhoudelijk als praktijkgericht echt iets bijbrengen, daar moet de Orde via haar stageschool voor instaan. Een hervorming van de stage-opleiding dringt zich op en onze Orde moet haar stem laten horen.