ANALYSE, ADVIES, STANDPUNTEN OVER (KOMENDE) WETGEVING EN COMMUNICATIE HIEROVER

Hier is uiteraard een belangrijke taak weggelegd voor de studiedienst en het departement communicatie. Die analyse, standpunten en adviezen moeten (tijdig) terecht komen daar waar invloed kan uitgeoefend worden. Ze moeten gecommuniceerd worden rekening houdend met het doelpubliek: de advocaat, de ‘politiek’, het grote publiek.

De knowhow en output van de studiedienst moet snel ter beschikking gesteld worden van de balies én de individuele advocaat (zo bijvoorbeeld aan de modelconclusies eerste verhoor advocaat die enige jaren geleden werden ter beschikking gesteld; FAQ’s BTW; cahiers over de veranderde wetgeving.

De OVB moet nog beter inspelen op de juridisch relevante actualiteit en de wetgeving pro-actief mee bepalen. Denken we maar aan de informatie in verband met de rechtsbijstandverzekering, de evaluatie van de tuchtprocedures.

Advertentie