Tuchtbewaking

Bemiddelen en tussenkomen bij problemen met confraters, optreden bij zittingsincidenten, verantwoordelijkheid opnemen, antwoorden op vragen. Voorts is het toezien op het naleven van onze deontologische regels en reglementen een essentieel aspect van de functie van stafhouder.

Dit brengt mij onvermijdelijk bij een andere kerntaak: het bewaken van de tucht. De geloofwaardigheid en het recht op zelfbestuur en -regulering van onze beroepsgroep staat of valt hiermee. Diegenen die de essentiële beroepsregels met de voeten treden, tasten immers  het imago van de hele beroepsgroep aan. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld schendingen van het beroepsgeheim niet kunnen getolereerd worden. Of nog, dat niet mag gewacht worden tot een onderzoek organisatorisch en budgettair quasi onmogelijk wordt.

Dit alles in goede banen leiden, veronderstelt uiteraard een grondige kennis van de deontologie, naast ervaring, empathie, discretie, diplomatie en daadkracht.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s