Open contacten over de grenzen van de NOAB heen

Stafhouder zijn veronderstelt ook het onderhouden van kwaliteitsvolle, open contacten over de grenzen van onze eigen Orde heen, belangenverdediging, vertegenwoordiging. Niet alleen geografisch, maar ook over de beroepsgrenzen heen.

De  contacten met de Orde van Vlaamse Balies en de Franse Orde van Advocaten te Brussel zijn zeer belangrijk.

Ik werk al meer dan 25 jaar in een taalgemengde kantooromgeving en een dialoog, op voet van gelijkwaardigheid en wederkerig respect met de leden van de Franse Orde onderhouden, hoeft voor mij dus geen nader betoog. Regelmatig overleg tussen de twee stafhouders van de balie van Brussel is maar één aspect daarvan. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomstige Stafhouder van de Franse Orde, Mr Stephane Boonen deze mening deelt.

Even vanzelfsprekend pleit ik ook voor een constructieve en aanhoudende dialoog en samenwerking met de Orde van Vlaamse Balies (OVB), door de contacten met de 18 afgevaardigden in de algemene vergadering  van de OVB die we ook nu tussen 10 en 17 juni 2014 verkiezen, via de commissies en werkgroepen. De stafhouder is ex officio  lid van de algemene vergadering en neemt  samen met de andere stafhouders maandelijks deel aan de commissie stafhouders.

Ik ben ervan overtuigd dat zowel Brussel Nederlands, de andere Vlaamse balies en de OVB baat hebben bij een goede samenwerking. De professionaliteit en de diversiteit die de Nederlandse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel kenmerkt, geeft haar vaak een pioniers- en voortrekkersrol.

De generaties advocaten van onze Orde die geijverd hebben voor een performante ‘overkoepelende Orde’ zouden het niet anders willen zien dan dat wij onze advocaten en onze deskundigheid  inzetten ten bate van de andere Vlaamse balies en de OVB zodat de N.O.A.B. een bepalende rol speelt en de aandacht opeist die ze verdient.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s